Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν υποστεί φθορά ή καταστροφή κατά την μεταφορά του, η εταιρία αναλαμβάνει την άμεση αντικατάστασή του.

Έχετε δικαίωμα αλλαγής προϊόντων ισόποσης αξίας, εφόσον αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή μεταποιηθεί, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται με δικά σας έξοδα αποστολής.

Για επιπλέον διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα: 2310 487550 και 551 Δευτέρα-Παρασκευή: 10:00-18:00 ή να στείλετε e-mail: support@bigman.gr